FIS součástí Národní strategie umělé inteligence

VŠE se připojila k platformě AICZECHIA

AICZECHIA je nově vzniklá národní platforma pro spolupráci odborníků z předních českých pracovišť působících v oblasti umělé inteligence. V současné době má AICZECHIA 41 členů (fellows), za VŠE jsou členy prof. Berka, prof. Rauch a prof. Svátek z katedry informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky. Oblastmi, na které se VŠE zaměřuje, jsou strojové učení, data science a automatické vyvozování.

AICZECHIA se mimo jiné podílela na přípravě podkladů pro tvorbu Národní strategie umělé inteligence v České republice (NAIS), schválené vládou ČR dne 6. 5. 2019.  Oblast strojového učení pro tyto podklady zpracovali prof. Berka a prof. Štěpánková z CIIRC ČVUT.

 

Zobrazit online prezentaci