AI na FIS v kostce

 

Klíčové metody a aplikační oblasti

 

 

Klíčoví pracovníci

 • prof. Petr Berka
 • doc. Tomáš Kliegr
 • prof. Jan Rauch
 • prof. Vojtěch Svátek
 • doc. Ondřej Zamazal

 

Top 3 výsledky (systémy):  

  • LISp-Miner – data miningový systém pro výzkum a aplikace metody GUHA; zahrnuje procedury pro hledání bohatě strukturovaných asociačních pravidel, akčních pravidel a podmínek, za kterých kontingenční tabulky nebo histogramy splňují zadaná kritéria zajímavosti  ( https://lispminer.vse.cz/ ),
  • EasyMiner – open source webová aplikace pro učení asociačním pravidlům, klasifikaci s využitím pravidel a detekci anomálií (http://easyminer.eu ),
  • EntityClassifier  nástroj pro vyhledávání entit v textu s využitím Linked Hypernym Dataset (http://entityclassifier.eu/ ).

 

Top 5 projektů (granty)

  • GA CR 18-23964S „Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií“, 2018-2020,
  • EU H2020 OpenBudgets.eu, „Financial Transparency Platform for the Public Sector“, 2015-2017,
  • EU FP7 LinkedTV „Television Linked To The Web“, 2011-2015,
  • EU FP7 LOD2 „Creating Knowledge out of Interlinked Data“, 2010-2014,
  • GA CR 201/08/0802 “Application of Knowledge Engineering Methods in Knowledge Discovery from Databases”, 2008-2012.

 

Top 3 aplikační výstupy či výsledek spolupráce s praxí 

  • Použití systému LISp-Miner 
   1. ve společnosti HomeCredit pro pilotní analýzu spotřebitelských půjček
   2. ve firmě OptiSolutions pro vybrané analýzy reálných dat. Na základě zkušeností se systémem LISp-Miner byl do systému Lotylda vyvíjeného firmou OptiSolutions implementován modul OptiMiner zahrnující novou implementaci vybraných GUHA procedur pro data mining.
  • Public Contracts Ontology, v původní podobě nebo s úpravami se použila pro reálné publikování dat o veřejných zakázkách v Itálii a Španělsku.
  • Česká větev strukturované webové databáze DBpedia (jako jednoho z nejvýznamnějších veřejných znalostních grafů) založené na Wikipedii.