Semantic Web a Ontological Engineering

Předměty související s umělou inteligencí jsou vyučovány již počínaje bakalářským stupněm, přes magisterský až po doktorský. Zahrnují jak stabilní základy oblasti, tak speciálnější témata, na která bezprostředně navazují výzkumné projekty.

 

Magisterský stupeň studia:

Propojená data na webu

Předmět má za cíl vybavit studenty směřující do praxe znalostmi a dovednostmi potřebnými v souvislosti se stále rostoucím uplatňováním sémantických technologií v podnikové a veřejnosprávní sféře, zejména konceptu tzv. propojených dat (linked data) a využívání ontologických modelů; studenty uvažující o doktorském studiu, ev. dráze vědeckého pracovníka, pak připravit na zapojení (již v průběhu studia) do výzkumných aktivit katedry v této oblasti.

Znalosti a ontologické inženýrství

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy a principy ontologického inženýrství a zároveň podat přehled technických prostředků pro praktickou tvorbu a práci s ontologiemi.

 

Bakalářský stupeň studia:

Umělá inteligence a reprezentace znalostí

Seznámit se se základními směry i současnými trendy umělé inteligence (UI). Praktickým cílem je získat zkušenosti s prací se systémy umělé inteligence a prostředky reprezentace znalostí (pravidlové expertní systémy, nástroje zpracování znalostních ontologií).

 

Ph.D. kurzy:

Modelování pojmů

Cílem předmětu je seznámit posluchače se smyslem a metodami modelování pojmů, jakožto základem informačního modelování. Důraz bude kladen na vhled do příslušných metod, technik a standardů a jejich vzájemných souvislostí ve smyslu modelování pojmů.